Geen producten (0)

 De beste Elektrische Sigaret ?elektrische sigaret Gilbert

elektrische sigaret Robinson De BESTE ELEKTRISCHE SIGARET  ONTWERPEN :  DAT was de droom van een Amerikaan in 1963. Het ontwerp stamt uit 1963 en is ontsproten aan het brein van Herbert A. Gilbert . Hij ontwierp het prototype van de beste elektrische sigaret door te concluderen dat gelijkmatige verdamping van een nicotineoplossing het beste werkte met een gloeispiraal die elektrisch werd verwarmd. Het patent voor deze eerste e-smoker werd toegekend in Pennsylvania in 1965 staat natuurlijk mijlenver verwijderd van de huidige beste elektrische sigaret .

Echter er was reeds een ontwerp voor een damper gemaakt in 1927.  Dit model werd in die tijd niet de beste elektrische sigaret want die intentie had men niet.  De dampers werden voor een geheel ander doel ontworpen. Joseph Robinson ontwierp een vaporizer voor het inhaleren van stoffen. In het geheel niet bedoeld als elektrische sigaret maar met de beste bedoelingen nl.voor medicinale doeleinden. Dit feit is vermeldenswaardig want het hoort eigenlijk wel thuis in het rijtje van uitvindingen die aan de wieg stonden bij het ontstaan van onze huidige elektrische sigaret die ons het beste heeft gebracht op het gebied van elektrisch roken .

Links ziet u het gepatenteerde ontwerp van Robinson uit 1930  en rechts van Gilbert; als u deze ontwerpen vergelijkt met één van de modernste en beste elektrische sigaret ontwerpen van nu dan zie je toch weinig gelijkenissen meer.

Natuurlijk hadden diverse sigarettenfabrikanten interesse in deze vinding . Echter na het maken van afwegingen in de commerciële sfeer werkte géén van de fabrikanten  de uitvinding verder uit en verdween deze poging om de beste elektrische sigaret te ontwerpen uit de brede belangstelling maar het idee van elektrisch roken was geboren en bij sommigen bleef de vinding in het achterhoofd hangen. 

 

 

Bestaat de beste elektrische sigaret eigenlijk wel ? 

Op de vraag of de beste elektrische sigaret eigenlijk wel bestaat bestaat maar één antwoord en dat is " nee; er bestaat geen beste elektrische sigaret "

Voor iedereen zal de ervaring van elk type en merk E-sigaret weer anders zijn zodat er niet eensluidend gezegd kan worden "dit is de beste elektrische sigaret "

  • Bent u een MTL damper 
  • Bent u een Direct Lung ( Sub Ohm damper) die direct op de longen dampt ? 
  • Wilt u een kleine damper of is een boxmodcombinatie voor u de best mogelijke elektrische sigaret ?  

Valt de E-smoker die we nu gebruiken onder de categorie " beste e-smoker " ? 

e-smokershop-hon-likDe elektrische sigaret die we nu gebruiken hebben we te dankan aan Hon Lik. Deze Chinese apotheker ontwikkelde een E-smoker door een vergelijkbare methode te gebruiken die ook door Gilbert was toegepast. We kunnen wel zeggen dat deze beste elektrische sigaret de beste uitvinding uit die periode was. De E-smoker had een spiraaltje dat was aangebracht onder een buisje met daarin een PG oplossing. Door het spiraaltje te verhitten d.m.v. van stroom verdampte de propyleenglycol en deze damp kon net zoals een rook van sigaretten “gedampt” worden waardoor de gebruiker een rookgevoel ervoer. Natuurlijk was de intentie van Hon lik om een alternatief voor het roken te bedenken; indien rokers de elektrische sigaret als vervanger voor hun sigaret zouden gebruiken dan zou dat een enorme doorbraak zijn .  Het bedrijf waar de apotheker werkte dacht natuurlijk in hoofdzaak aan de commerciële aspecten verbonden aan het gebruiken van de E-smoker. Hoe het ook zij:  Hon Lik wordt wereldwijd gezien als de uitvinder van zijn tijd vanwege zijn baanbrekend werk wat betreft elektrische sigaret maar er waren in dezelfde periode ook enkele grote fabrikanten van tabaksproducten en de farmaceutische industrie die hun engineers opdracht hadden gegeven om de beste elektrische sigaret te maken.

Golden Dragon, - de werkgever van Hon Lik -  nam een patent op de uitvinding van deze - in zijn optiek- beste elektrische sigaret, bracht deze in productie en produceerde allereerst voor de thuismarkt in China waar ook het patent was verstrekt. 

Het succes van “ het stopmiddel door middel van elektrisch roken “ was echter maar van korte duur. De “Supersmoker” zoals de elektronische sigaret werd genoemd was niet alleen duur in aanschaf ( ca. 100 gulden) maar presteerde ook niet naar behoefte en was dus allerminst de beste elektrische sigaret. En natuurlijk was en is de E-sigaret geen stopmiddel maar een vervanger voor het roken maar wel een vervanger die we het beste kunnen omschrijven als......DE uitvinding voor rokers.

Veel gebruikers van de Supersmoker haakten vrij snel af omdat deze E-sigaret ten eerste een veel te kleine batterijcapaciteit had waardoor men constant de batterijtjes moest wisselen waardoor het in de praktijk constant gebruiken van deze beste elektrische sigaret tegen viel. Ook de hoeveelheid damp  en de uiterst zware "draw"waren er de oorzaak van dat dit initiatief om het elektrisch roken als vervanger al snel tot de geschiedenis behoorde. Ook was de tijd nog niet rijp genoeg want veel rokers beseften nog niet dat het gebruik van de E-sigaret veel minder schadelijke effecten met zich meebracht dan roken.  

De ontwikkelingen stonden niet stil en men bracht ontwerpen op de markt die op een echte sigaret leken. Modellen o.a. bekend als de  Joyetech 510 waren vrij dun en er werd gebruik gemaakt van voorgevulde tankjes . Met reclameslogans als " de beste elektrische sigaret" en " de uitvinding van de eeuw voor de rokers" lukte het om veel teleurgestelde ex-gebruikers van de Supersmoker aan dit device te helpen. De 510  en ook het model 808 functioneerden beter dan de 1e versie van de E-smoker maar nog niet helemaal naar wens en een Chinese firma ontwikkelde een nieuw soort Elektrische sigaret wat een belofte voor het elektrisch roken zou zijn .

 

 

 

Wat zou de beste elektrische sigaret worden ?

 Zou dit type dan wel de beste elektrische sigaret en  nieuwe standaard worden ?  Inderdaad werkten deze versies voor het elektrisch roken stukken beter dan de voorgaande modellen. De aansluiting van de clearomizer op de batterij en andersom noemde men een Ego aansluiting en veel mensen noemden alle E-smokers voortaan een Ego sigaret wat wel aangeeft wat de fabrikant heeft betekend met het in de markt zetten van deze E-sigaret. Ook de batterijen met het verhoogde knopje noemt men Ego Batterijen ongeacht welke fabrikant ze maakt.

Deze zgn. beste elektrische sigaret  maakte eerst gebruik van ampullen maar in een later stadium gebruikt men tankjes. Ook waren er zgn.  cartomizersystemen ; tankjes met een absorberend materiaal en een verdampertje. Hoewel het vullen niet makkelijk was en deze versie ook veel last had van lekkages zijn er toch honderdduizenden mensen van het roken afgekomen door deze Ego E-sigaret te gaan gebruiken die in zijn tijd het beste van het beste was. In deze periode bracht men ook de beruchte Shishapennen op de markt met fruitsmaakjes die echter kwaad bloed zetten bij serieuze ex-rokers die de Ego sigaret als alternatief gebruikten voor hun sigaret.

Onder de beste elektrische sigaret verstaat men tegenwoordig de types met het zgn. clearomizersysteem.  Clearomizers waren al geruime tijd op de markt maar begin 2010 werd de clearomizer een geduchte concurent van het Ego T type. 

Het is een eenvoudig systeem waarbij het tankje eenvoudig gevuld kan worden vanaf de bovenzijde door het mondstukje los te schroeven waarbij het het beste is om de e-smoker iets schuin te houden en te vullen met e-liquid.  Als het mondstukje of het bovendekseltje weer op de verdamper wordt geschroefd ( het hele proces neemt nog geen 5 seconden in beslag)  dan kan men de elektrische sigaret weer direct gebruiken.

Ook deze elektronische sigaretten kregen de naam toebedeeld  "Ego" net zoals bijna alle soorten E-smokers die te koop waren. De oude torpedovormige clearomizer is waarschijnlijk het type verdamper wat tot nu toe het meeste is gebruikt door rokers die overstapten op het elektrisch roken.  

De torpedevormige modellen waren een succes wat mede te danken was aan hun slanke vorm. Er kwam een variant waarbij men zelf de coil kon vervangen en een semi disposable type; de clearomizer met coil en verdampingswatten binnen in een buisje met daarin gaatjes. Op de afbeelding links ziet u deze E-smoker. Maar ook deze elektrische sigaret heeft zijn beste tijd gehad.

Er werd handig ingespeeld op de populaire vorm van deze verdamper door  een clearomizer te ontwerpen met hetzelfde uiterlijk als het oude model maar met een Dual Coil systeem waardoor de E-smoker weer een nieuwe fase bereikte. Wolken van damp door het in paralel schakelen van 2 weerstanden.  Deze clearomizer is nog steeds één van de favorieten bij veel nieuwe dampers die het roken vaarwel zeggen en overstappen op de elektrische sigaret.

Door veel E-smokers wordt dit model nog steeds als beste elektrische sigaret genoemd bij hun favorieten; het beste is dit model te vergelijken met het oude modelmaar het nieuwe type E-sigaret had een dual coilsysteem in tegenstelling tot het oude model wat werkte met een single coil systeem.

Daarnaast ontwikkelde men nog een ander model Dit is een zgn. bottom coil clearomizer dus van een type waarbij men de clearomizer van de batterij af moest draaien en deze vanaf de onderzijde moest vullen in plaats van het torpedomodel. Ook deze elektrische sigaret combinatie werd een wereldsucces en behoort nog steeds tot één van de best verkochte.

Een bekende Koreaanse fabriek bracht tot verbazing van de concurentie een vernieuwde versie van de topcoilclearomizer op de markt . Een single coil systeem en een bovenvuller met de dampproductie van een dual coilsysteem. Deze clearomizer bracht veel dampers die noodgedwongen naar de bottomcoil clearomizers moesten overstappen weer terug naar de topcoil. Het bedrijf kreeg ooit een prijs als beste werkgever dus de medewerkers van dit bedrijf maakten deze in de ogen van velen beste elektrische sigaret klaarblijkelijk ook met veel elan en plezier !  Deze onderneming heeft inmiddels diverse modellen van het bottomcoiltype uitgebracht die hoge ogen gooien in E-smokerland.

Eind 2014: De concurentie tussen de grote merkfabrikanten werd heviger en de groten der aarde op het gebied van dampers wedijverden om de beste elektrische sigaret te kunnen produceren en er kwam een succesnummer op de markt;  zou dit de beste elektrische sigaret worden ?  Maar nu kwam deze fabrikant  van dit type met weer een nieuw fenomeen SUB OHM dampen waarbij met een hoog wattage een dual coil met een zeer lage weerstand wordt verwarmd. Dit systeem is dus weer een beste stap voorwaarts in het dampen en zal zeker gevolgd worden door andere fabrikanten. 

De ontwikkelingen van de elektrische sigaret gaan verder want natuurlijk wil iedere fabrikant de beste sigaret presenteren aan het publiek.  de E-smoker is niet meer te stoppen en hoogstwaarschijnlijk is het zo dat in de nabije toekomst het merendeel van de rokers zal overstappen op de E-sigaret;  Waarom ?  De ontwerpen zijn geperfectioneerd , de prijzen zijn acceptabel en de roker wordt zich steeds bewuster van het feit wat roken met hem/haar doet dus zoekt een alternatief waarbij de E-smoker om diverse redenen het meest voor de hand ligt. De belangrijkste reden is wel het gezondheidsaspect maar de E-smoker was niet zo'n genotsmiddel voor de politiek behalve voor Engeland waar de E-smoker zelfs aanbevolen wordt door de overheid ! Dit in schril contrast tot veel andere landen in Europa waar de overheid de beste elektrische sigaret inmiddels is gaan zien als een SERIEUZE BEDREIGING voor de accijns inkomsten en men allerlei maatregelen bedenkt om de opmars van de E-smoker tegen te gaan. Webshops sluiten en importeurs en fabrikanten worden voor belachelijk hoge kosten geplaatst maar het is zeker.......DIT BESTE ALTERNATIEF voor het roken blijft bestaan !

esmokershop europarlementDe beste elektrische sigaret; schadelijk voor de politiek ?

Op het moment dat de beste elektrische sigaret haar intrede deed sprong de media er direct boven op. De elektrische sigaret zou enorm schadelijk zijn. Men hoeft niet over een bijzonder grote fantasie te beschikken om te vermoeden uit welke hoek het neerzetten van de elektrische sigaret - als schadelijk zijnde -  kwam.

Minister Klink vond dat de E-sigaret zo schakelijk dat hij vond dat deze in het rijtje van de geneesmiddelen thuishoorde  (vreemd; een schadelijk medicijn...) en minister Schippers nam in december 2011 het besluit om de e-sigaret inderdaad als een medicijn te bestempelen; hij deed dit uiteraard met de beste bedoelingen maar dit had wel als gevolg dat de E-sigaret niet meer in het normale detailhandelsverkeer verkrijgbaar zou zijn. Met dit besluit ging men totaal voorbij aan de wensen en de gebruikservaringen van velen die de E-sigaret al gebruikten als zijnde het beste alternatief voor het roken.

Een elektronische fabrikant van E-smokers - die volgens hen ook de beste elektrische sigaret maakten - uit de Verenigde Staten spande met succes een rechtszaak tegen het besluit aan en met succes. Ook bij behandeling van deze kwestie in hoger beroep kwam de rechter toch tot een andere conclusie dan minders Schippers  dus de elektrische sigaret bleef (gelukkig) bereikbaar voor een breed publiek.

Het herhaald  "neerzetten" in negatieve zin van de beste elektrische sigaret en deze als schadelijk te benoemen diende natuurlijk om dit geweldige middel om te stoppen met roken de das om te doen. Tabakslobby, Farmaceutische Industrie en natuurlijk de overheid zelf die kapitalen verdient aan de accijnsheffing die op tabak wordt geheven zagen de elektrische sigaret uiteraard zo snel mogelijk van het toneel verdwijnen wegens voor hun moverende redenen uiteraard.

Organisaties die de belangen behartigden van de inmiddels honderdduizenden dampers zoals in Nederland  de Esigbond en Stelda kwamen met onderzoeksrapporten en argumenten om de overheid te overtuigen van het effect wat het gebruik van de beste elektrische sigaret had . En terecht uiteraard want de houding van de overheid om de technische ontwikkeling en de  verkoop van de elektrische sigaret te boycotten was uiteraard alleen maar om de inkomsten uit de accijnzen voor de staatskas veilig te stellen die men boven de gezondheid stelde van de rokers. Een zeer kwalijke zaak en tot op de dag van vandaag proberen alle belanghebbenden nog met alle macht om door middel van het publiceren van niet volledige uitkomsten of onderzoeken die op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de uitkomst wel negatief MOEST zijn, de Elektrische sigaret in een negatief daglicht te stellen om zodoende de groei van deze fantastische uitvinding tegen te houden. En ja, helaas zijn er veel mensen die zich niet verder inlezen en de geplubliceerde en gekleurde berichtgeving voor waar aannemen en daarmee hun eigen doodvonnis tekenen. Het beste voor de elektrische sigaret gebruikers zou geweest zijn dat voordat men conclusies te trekken er eerst een diepgaand onderzoek gedaan zou worden. Maar helaas ging men zich meer en meer de mening toeeigeneen van de zgn. gekleurde onderzoeken.

De EU commissie die de Tabaksrichtlijnen op de schop nam het item "elektrisch roken" onder de loupe en de E-smoker dreigde toch onder de medicijnenwetgeving te gaan vallen. Natuurlijk was dat helemaal in het straatje van de Farmaceutische industrie en ondertussen probeerde de Tabakslobby maar om de regulering van de ELEKTRISCHE SIGARET  op een dusdanige wijze te laten gebeuren dat alleen zij profijt zouden hebben bij het bannen van de huidige E-sigaret die de gebruiker zelf VOORDELIG kan navullen. De tabaksindustrie zelf had al diverse produktielijnen opgekocht en opgezet in China voor de produktie van elektrische sigaretten ZONDER navulsysteem maar met DURE CARTRIDGES . 

Ook de beste elektrische sigaret van dit moment is geen medicijn en is geen wondermiddel om te stoppen met roken; de beste omschrijving van de elektrische sigaret "genotsmiddel "  en zou  feite gewoon onder de Warenwet zou behoren te vallen maar de belangen van de Tabaksindustrie en de overheid gingen natuurlijk boven het belang van de de vele dampers die tot volle tevredenheid genoten van het E-smoker.

De Nederlandse staatssecretaris van Rijn werd onder druk gezet om maar eens zorgvuldig onderzoek te doen naar de E-sigaret en het schadelijk effect ervan op de gezondheid.  Dat resluteerde in een "zorgvuldig" onderzoek van het RIVM waarin duidelijk naar voren kwam dat de beste elektrische sigaret zeer schadelijk was. Opnieuw een dodelijke aanval op de Damper en de de landelijke pers en tv grepen de rapportage van het RIVM maar al te graag aan om het elektrisch roken opnieuw in een kwaad daglicht te zetten.

Het rapport van het RIVM is compleet onderuit gehaald door diverse universitaire onderzoeken en wetenschappers die de aspecten van het elektrisch roken WEL hadden onderzocht en met een geheel andere conclusie dan het RIVM. Het Actiecommité voor Dampers kwam met een scala aan rapportages maar hier werd ( uiteraard) geen aandacht aan besteed. Het beste zou zijn geweest om dit nieuws over de beste elektrische sigaret als landelijk nieuws te brengen maar helaas, de publieke omroep weigerde hieraan mee te werken. Het imago van de overheid zou tezeer geschaadt worden.

Nog steeds heerst er jammer genoeg onder het grote publiek de gedachte dat de als beste elektrische sigaret bestempelde E-smoker bijzonder schadelijk is; de media beheersen de verspreiding van het woord maar de waarheid wordt ten voordele van accijnsontvanger en grootindustrie op de plank gehouden. Nog steeds probeert de tabaksindustrie het elektrisch roken als schadelijk te benoemen ( hoe durven ze eigenlijk vraag je jezelf af ) .Eind 2014 kwam men weer met een Japans onderzoek wat gefinancierd werd door een sigarettenfabrikant en waarin voor de zoveelste keer weer duidelijk een subjectieve benadering van de elektrische sigaret afdroop. Maar de media hadden weer iets !

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit krijgt opdracht van de staatssecretaris om te onderzoeken hoe het staat met de in Nederland verkrijgbare E-liquids die gebruikt worden voor het navullen van de clearomizer van de elektrische sigaret. De NVWA gaat ervan uit dat de E-liquids onder de regels vallen voor chemische producten en dat deze daarom moeten voldoen aan allerlei regels gesteld in de CLP. Een constant wisselende regelgeving volgt waar de ondernemers in de branche gek van worden. Men zou bijna gaan denken dat er weer iets is gevonden om de handel in de elektrische sigaret te kunnen ontmoedigen. 

Veiligheidsinformatiebladen dienen te worden opgesteld en complete handelsvooraaden mogen van de ene op de andere dag niet meer verkocht worden. Nieuwe labels en omdoosjes en nog geen zekerheid of e.e.a. nu volgens de regelgeving correct is want de ene inspecteur denkt er anders over dan de andere.

Dit gebeuren heeft de branche heel veel slapeloze nachten en heel veel geld gekost. De webshophouders, winkeliers en de groothandel waren het er wel over eens dat een goed product een goede regelgeving behoefde maar de manier waarop de overheid dit ( niet) communiceerde met de ondernemers was een m.i. zoveelste poging om ondernemers in deze branche te ontmoedigen en zo het publiek de beste elektrische sigaret te onthouden. 

Een onderzoek van het zeer gerenomeerde Engels onderzoeksbureau BIBRA  bracht aan het licht dat de NVWA een rekenfout had gemaakt met het bepalen van het nicotinegehalte en de daarvoor geldende CLP regelgeving die van toepassing werd verklaard voor de elektrische sigaretten.

De concentratie nicotine in de moderne en dus beste elektrische sigaret van alle tijden is dus helemaal niet zo schadelijk als dat de gevarenzinnen en het doodshoofdje op verpakking en etiketten het publiek moet doen geloven !  Het is wetenschappelijk aangetoond dat de hoeveelheid aanwezige nicotine in de E-liquids helemaal geen doodshoofdjes, gevarenzinnen en waarschuwingszinnen hoeven te bevatten. Foutje zullen we maar zeggen.....maar waarom ? Denkt u nog even mee..... De overheid wil helemaal niet dat mensen hun beste elektrische sigaret vinden want dit is een serieuze bedreiging voor de inkomsten uit accijns. 

Het besluit is van kracht gegaan op 1 februari 2015. Vanaf deze datum mogen er geen clearomizers meer verkocht worden met een grotere inhoud dan 2 ml. en moeten de flacons E-liquid die nicotiene bevatten voorzien zijn van kindveilige sluitigen, een voelbare gevarendriehoek voor blinden en moet het etiket voorzien zijn van een CLP doodshoofdje en gevarenzinnen. Bovendien moet de tekst " dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik hiervan wordt afgeraden voor niet-rokers" op het etiket en 2x op het omdoosje geplaatst worden. Ook dient er een bijsluiter bij de E-liquid voor de elektrische sigaret worden gevoegd om nog eens extra te benadrukken dat het een zeer schadelijk produkt betreft......... E-liquids die nog niet aan de eisen voldoen mogen tot 1 mei 2015 worden verkocht. Natuurlijk houdt E-smokershop zich aan alle ( belachelijke) regels; ook al zijn wij voorstander van een regulering zodat de consument weet dat hij of zij een een goed produkt koopt de beste elektrische sigaret . 

Ik vraag mij werkelijk af wat we nu strak toch aan moeten met een fles chloor, wasbenzine of ammonia.........of kunnen we die in de toekomst nog uitsluitend op doktersrecept verkrijgen terwijl een "gewone sigaret" op elke straathoek te koop is.

De elektrische sigaret lijkt mij in ieder geval meer schadelijk voor de geloofwaardigheid van de politiek dan voor een normaal denkend mens.

Toekomst van de beste elektrische Sigaret.

 

Zo lang er rokers zijn zal de elektrische sigaret niet te stoppen zijn omdat inmiddels wel gebleken is dat het rokerspubliek de E-smoker massaal is gaan gebruiken als beste alternatief is voor het roken. Het feit dat men door middel van de E-smoker zijn of haar nicotinegebruik kan afbouwen en dan alleen nog maar dampt voor de smaak is een gigantisch voordeel ten opzichte van de medicinale hulpmiddelen. Alleen daarom al behoort de elektrische sigaret niet te worden geschaard onder tabaks- of medische producten maar onder de categorie genotsmiddelen onder de Warenwetgeving als zijnde het beste middel om lekker te blijven dampen en genieten zonder langzaam te sterven aan de gevolgen van het roken.

Overheden vermelden ook graag dat E-sigaretten kinderen aanzetten tot roken of dat volwassenen de stap zetten van de E-smoker naar de stinkstok echter ook daar zijn diverse onderzoeken naar gedaan die ZELFS HET TEGENDEEL bewijzen; toch werd ook dit argument gebruikt om de nieuw TPD te rechtvaardigen.

Overheden hebben de taak voor het welzijn van hun burgers te zorgen maar helaas denken veel bestuurders daar anders over want de schoorsteen moet ook blijven roken. Gelukkig leven we in een tijd dat waarheden niet zo maar even onder het tapijt kunnen worden geveegd en de consument heeft al aangegeven dat men de elektrische sigaret wil als beste alternatief en dat deze gewoon via het reguliere detailhandelskanaal verkrijgbaar moet blijven. 

Dat een overheid dan een goede regelgeving maakt die ervoor zorgt dat de producten die men gebruikt bij het elektrisch roken zowel hardware als E-liquid  veilig zijn en geen stoffen bevatten in een hoeveelheid dat zij bedreigend zijn voor de gezondheid van een gebruiker,  is natuurlijk een goede zaak die ik als webshophouder ook onderschrijf .

Er is al becijferd hoeveel rokers er over zullen stappen in de komen jaren; gebruikt nu nog maar 5 % van de ex rokers een elektrische sigaret; in 10 jaar jaar zal dit toegenomen zijn tot 25 % waarna het percentage nog steeds jaarlijks zal toenemen. Ik ben geen helderziende maar ik voorspel u dat er over 50 jaar geen sigaret meer te koop zal zijn en dat rokers een uitstervend ras zijn. Men zal de E-smoker gebruiken als een genotsmiddel en hoogstwaarschijnlijk ook zonder nicotine want die trend is inmiddels ingezet met de 0 mg. nicotinehoudende E-liquids en de E-liquids met nicotine alternatief.

Ik hoop waarachtig dat er iedere 3 maanden weer een nieuwe elektrische sigaret wordt ontworpen en dat onze overheid en andere in Europa en andere werelddelen eindelijk het dampen zullen omarmen voor u en voor mij want één ding is zeker: het zou het beste zijn indien men de hetze tegen de E-sigaret eens zou stoppen en in plaats daarvan een totaalverbod op het roken zou instellen maar dat dit niet gaat gebeuren zal u om welkbekende ( financiële)  redenen wel duidelijk zijn. 

De meest recente maatregelen zoals het instellen van de regels voor het op " reguliere wijze presenteren van elektronische sigaretten in webwinkels " waarin shops geen uitgebreide omschrijvingen mogen doen m.b.t. de door hun aangeboden producten en het plaatsen van maar één afbeelding van een product geven het beste weer hoe de overheid op slinkse wijze probeert om de E-sigaret te bannen. Het lijkt er wel op of men doelbewust aanstuurt op miskopen want niet iedere consument gaat het internet afzoeken op de zoekterm " beste e-sigaret ". Hierdoor zal het aantal rokers eerder toenemen in plaats van afnemen .

Natuurlijk werken deze maatregelen ook zeer demotiverend voor webwinkels die na al die jaren negatieve publiciteit, Hoax berichten en onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de regeltjes al behoorlijk aangeslagen zijn. Velen hebben het bijltje erbij neergegooid en ook dat klinkt als muziek in de oren van onze overheid natuurlijk.

Het beste voor alle partijen zou zijn indien de overheid eenvoudig een accijns op e-liquid zou gaan heffen; in dat geval doet het voor de belastinginner niet zo'n pijn en kan men eindelijk ruiterlijk toegeven dat het gebruik van de elektrische sigaret het beste alternatief is voor het roken. 

De meest recente ontwikkelingen zijn dat Webwinkels alleen nog maar een summiere omschrijving op hun verkoopsites mogen vermelden ook al willen ze zo graag het publiek duidelijk maken wat de beste elektrische sigaret is . 

Er is inmiddels een dermate grote verscheidenheid aan elektrische sigaretten op de markt dat het publiek wel meer MOET weten over het product om gevaar te voorkomen en goed gëinformeerd dient te worden of de E-sigaret die zij kopen inderdaad de beste elektrische sigaret is.

Bovendien staat deze Wetgeving haaks op de verplichtingen van een verkoper om aspirant kopers een juiste voorlichting te geven over een product en zeker als het gaat om E-sigaretten met Variabel Wattage, temperatuurinstellingen en weerstanden in het SubOhm bereik omdat deze wel iets meer in huis hebben dan een eenvoudige E-smoker . Het lijkt er warempel wel op of onze overheid doelbewust aanstuurt op ongelukken zodat de beste elektrische sigaret voor de zoveelste maal in een negatief daglicht kan worden gezet. 

Natuurlijk zijn deze maatregelen ook de doodsteek voor vele kleine webwinkeliers die hun omzetten zullen zien dalen.

We zullen zien waar de strijd eindigt.......

Het is verstandig om voordat u een E-smoker aanschaft eerst leest welke elektrische sigaret u het beste kunt kiezen en waar u de voor u beste elektrische sigaret kunt aanschaffen.

 

 

e-smokershop webwinkel

 

Denkt u er echter aan: Nicotine is een zeer verslavende stof en het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen, personen met allergie voor PG of nicotine en personen die lijden aan hart- of longziekten of kanker. 

beste elektrische sigaret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright: E-smokershop:Beste Elektrische Sigaret| beste E-sigaret| beste E-smoker

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren en om de website naar behoren te laten werken. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring. E-smokershop.nl verkoopt geen artikelen aan personen onder de 18 jaar.